متقاضیان محترم، خواهشمند است جهت ارسال درخواست كار ، اطلاعات فرم الكترونیكی زیر را تكمیل و ارسال نمایید.
در صورتی كه پیرو آگهی استخدام این شركت، مبادرت به تكمیل فرم زیر می نمائید، خواهشمند است شماره سریال و ردیف آگهی را نیز قید فرمایید.مشخصات فردی

 

تحصیلات

سوابق کاری


دوره های آموزشی
مهارت های عمومیشرایط همکاری