متقاضيان محترم ،خواهشمند است جهت ارسال درخواست كار به شركت گلستان ، اطلاعات فرم الكترونيكي زير را تكميل و ارسال نماييد.
در صورتي كه پيرو آگهي استخدام اين شركت ،مبادرت به تكميل فرم زير مي نمائيد ، خواهشمند است شماره سريال و رديف آگهي را نيز قيد فرماييد.
شماره سريال آگهي :   كد شغل :   

مشخصات فردي

   
* نام : * نام خانوادگي :  
* جنسيت:
* وضعيت تاهل : * سال تولد :
* وضعيت نظام وظيفه :   * كد ملي : بدون خط فاصله
* تلفن ثابت : تلفن همراه :
ايميل :
* استان:     
* كد پستي(10 رقمي) :

تحصيلات

* آخرين مدرك تحصيلي:  * رشته تحصيلي : 
* نام دانشگاه : * مليت دانشگاه :
* معدل :

سوابق كاري ( 4 مورد از آخرين محل هاي كاري )

نام سازمان : سمت : مدت همكاري :
نام سازمان : سمت : مدت همكاري :
نام سازمان : سمت : مدت همكاري :
نام سازمان : سمت : مدت همكاري :
سابقه كار مفيد : سابقه پرداخت بيمه :   

دوره هاي آموزشي 

نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :

مهارت هاي عمومي

* آشنايي به زبان انگليسي :   * آشنايي با كامپيوتر:
ساير توانمندي ها :

شرايط همكاري

* آماده همكاري به صورت:   * حقوق درخواستي : ريال
* آماده شروع همكاري از تاريخ :  
رزومه :