گلستان > زعفران

شرکت گلستان زعفران مورد نیاز خود را از مرغوبترین نوع زعفران سرگل و نگین ، از منطقه قائنات استان خراسان جنوبی برگزیده و سپس در شرایط کاملاً بهداشتی و استاندارد توزیع می نماید . از مهمترین خصوصیات زعفران گلستان که می بایست همواره به عنوان یک مزیت در نظر گرفته شود بهداشتی بودن آن می باشد ، زیرا نحوه برداشت و بسته بندی زعفران بشکلی است که در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی و استاندارد با خطر آلودگی شدید میکروبی مواجه می باشد . در حال حاضر در اوزان مختلف زعفران با نام تجاری گلستان عرضه می شود :

زعفران خراسان

در بسته بندی های 5/0 گرمی ، 1 گرمی ، 5/1 گرمی ، 3 گرمی و 4 گرمی عرضه می گردد .