گلستان > کشمش

کشمش گلستان محصولی منتخب از تاکستانهای ایرانی است که با انجام آزمایشات کیفی متعدد و درنظر گرفتن کیفیت بالای محصول انتخاب و با رعایت اصول بهداشتی بسته بندی و به بازار عرضه می گردد. در حال حاضر محصول زیر عرضه می شود :

کشمش گلستان

شرکت گلستان با بهره گیری از دانش خود در انتخاب محصول برتر و با کیفیت، مرغوبترین کشمش را انتخاب و پس از اطمینان از سلامت و کیفیت محصول، کشمش ممتاز را در بسته بندی های متنوع 100 گرمی، ریزدانه ده کیلوگرمی و درشتدانه 5/12 کیلویی به بازار ارایه می دهد.