گلستان > حبوبات

شرکت گلستان در شرایطی کاملاً بهداشتی و استاندارد و با استفاده از دستگاههای مدرن بوجاری و سرت ، نسبت به بسته بندی و عرضه مرغوبترین حبوبات از حاصلخیز ترین مناطق کشور، اقدام می نماید .این حبوبات در اوزان 900 و 450 گرمی عرضه شده و فاقد هرگونه آلودگی و جسم خارجی بوده که ضمن درشت و یکنواختی ، زود پز نیز می باشند. در هر حال حاضر حبوبات زیر با نام تجاری گلستان عرضه می شود :

عدس

تهیه عدس از بهترین نوع عدس کانادایی با برترین خصوصیات ممکن

لوبیا قرمز

تهیه لوبیا قرمز زودپز از بهترین مناطق کشت در استان لرستان

لوبیا چیتی

تهیه لوبیا چیتی زودپز از بهترین مناطق کشت در استان مرکزی،منطقه خمین

نخود

تهیه نخود زودپز از بهترین مناطق کشت در استان کرمانشاه

لپه

تهیه لپه از بهترین مناطق کشت از منطقه آذر شهر

لوبیا سفید

تهیه لوبیا سفید از بهترین مناطق کشت در استان مرکزی،منطقه خمین